Skip to the content

Rotter i huset

Har du opdaget eller set tegn på rotter?

 

Rotter er et skadedyr vi alle vil af med, om det er privat eller erhverv!

Du skal, som privat borger, altid underrette din kommune hvis der er tegn på rotter! www.borger.dk

De første tegn på rotter kan være dens ekskrementer som er 1,5 – 2 cm lange og afrundet i begge ender – Tenformet. Rottens urinlugt er også et kendetegn da det lugter frygtelig dårligt, som kloak eller en svinestald!

Rottens bo kan være på loftet, hulrum i væggene, krybekælder, alm kælder eller under gulvet, gerne steder hvor der er lunt og de kan være i fred. De kan med andre ord bygge redde over alt.

Vi kan hjælpe dig, bare kontakt os på: 7026 9900 eller på dette link: Kontakt 

Gode råd til at undgå rotter

1.     Udluftningskanalerne i murværket skal være monteret med jerngitter.

2.     Fuglefoder bør være i en lukket beholder så kun fugle kan komme til det.

3.     Fodring af høns og andre dyr udenfor skal gøres med omtanke, rotterne kommer også her og spiser resterne.

4.     Vinduer og døre skal være i god stand uden revner eller huller, en rotte kan komme igennem huller på størrelse med en 2 krone.

5.     Rotter kan bygge rede i tætte buske som står op af husmuren, så derfor anbefales det at der er ca 40 cm luft imellem busk/ træ og husmur.

6.     Hvis man ser madrester fra skraldespanden ligge rundt omkring, er det et klassisk tegn på rottebesøg, derfor skal man sikre sig at skraldespanden er lukket ordentlig så rotten ikke kan komme til madaffaldet.

 

Rotter er et skadedyr og kan være smittebærende med flere forskellige sygdomme fx Salmonellose og Weils. Sidst nævnte er dødelig for os mennesker, men heldigvis sjælden! De kan også medbringe andre skadedyr i form af flåter, lus og lopper.

Derudover kan rotten volde en del skader på/ i vores private ejendomme og virksomheder. Inventar, fødevarer, elinstallationer, isolering, rørledninger og kloakrør er typisk det der skades. Kloakrør på ens private ejendom/ grund er man selv økonomisk ansvarlig for at få udbedret ved rotteskader!

 

Hvad kan du selv gøre hvis der er rotter?

Det du SKAL gøre er at kontakte kommunen, hvis der er behov for yderligere professionel behandling kan DASK kontaktes.

Rør aldrig en død rotte uden hansker pga. smittefare!

Vi har hos DASK stor ekspertise i bygningsgennemgang og kan derved hjælpe med råd og vejledning for yderligere sikring mod rotter.
Vi hjælper naturligvis også med bekæmpelse af rotterne, typisk gennem en serviceaftale.

Ring til DASK og hør nærmere om muligheden for hjælp til bygningsgennemgang og/ eller en serviceaftale!
Vi bekæmper rotter med b.la det nye SMARTE overvågnings system, som sender os besked når fælden er klappet.
Derved opnår vi en langt mere økonomisk og effektiv bekæmpelse, da vi kun kører ud til servicebesøg, når fælderne sender os en besked om fangst.

DASK kan kontaktes her: Kontakt

 

 

DASK.nu ApS

Jyllands afdelinger:
Vejle, Århus 

Tlf: 7026 9900
info@dask.nu


Vi kører i hele Danmark!
Vi har medarbejdere klar ved telefonen og på mailen!


Sjællands afdelinger:
Hvidovre, Roskilde 
Tlf: 7026 9900
info@dask.nu