Skip to the content

Duer og Måger på taget

 

Er du plaget af duerne?

 

Mågerne er efterhånden ligeså stor en plage, og nedenstående kan i store træk også læses, som var det måger.

Duerne er ofte en plage i de lidt større byer. De behøver ikke meget plads for at kunne bygge rede, og de forekommer oftest i stort antal.
Duerne søger efter føde i vores affald, derfor har de fået tilnavnet ”flyvende rotter” De kan være smittebærende med salmonella og luftvejsgener i sjældne tilfælde også meningitis. Mange mener at duerne er de største smittespredere i Danmark.
Duernes ekskrementer indeholder urinsyre som er skadelig på stort set alle flader og underlag, samt kan indeholde bakterier og vira.
Deres reder kan også være et problem, de tiltrækker ofte mider, lopper, fluer og klanner som giver andre udfordringer og bekæmpelsesbehov. Derudover kan de også give tilstoppede tagrender.

Vi kan hjælpe dig, kontakt os på: 7026 9900 eller Kontakt 

Hvad kan du gøre mod et dueproblem?

Hvis du bor i et boligkompleks med tilhørende vicevært, kan han helt sikkert hjælpe dig, eller få sat gang i en forebyggende behandling.
Det er vigtigt at duerne ikke har adgang til madrester.
Foderkugler til de helt små fugle er nogle gange nok til at tiltrække duerne, hvor der er mad er der også nemt duer.


Hvis du er husejer kan du starte med at tjekke om der skal monteres net på ventilationskanalerne, både på taget og i murværket.
Har du store flader kan der monteres fakir-måtter, som er yderst effektive, de forhindrer duerne i at kunne stå på fladen og/ eller bygge rede.
Har du en altan eller en tag terrasse, kan det være nødvendigt at montere et net rundt om stedet for at undgå duerne og deres ekskrementer.
Det er vigtigt at forebygge og behandle mod duer hvis de er en plage. De vil søge tilbage igen og igen til det sted som de først betragtede som ”hjem”

Sidst men ikke mindst, kan plagen være så stor at det er nødvendigt at regulere dem. I det tilfælde skal naturstyrelsen kontaktes for at søge tilladelse til regulering.
Læs mere om det her:http://svana.dk/jagt/skadevoldende-vildt/
Når tilladelsen er givet skal en jæger med gyldig jagttegn kontaktes.

Hos Dansk Skadedyrskontrol ApS kan vi nemt hjælpe med både forebyggende behandling, rådgivning og med regulering. Vi er uddannede i skadedyrsbekæmpelse, i bygge- og anlægsbranchen samt jægere med gyldigt jagttegn.
Kontakt endelig Dansk Skadedyrskontrol ApS, så vi i samråd med dig kan få sat en bekæmpelsesplan i gang, som passer ind i din hverdag.

Dansk skadedyrskontrol kontaktes her: Kontakt

DASK.nu ApS

Jyllands afdelinger:
Vejle, Århus 

Tlf: 7026 9900
info@dask.nu


Vi kører i hele Danmark!
Vi har medarbejdere klar ved telefonen og på mailen!


Sjællands afdelinger:
Hvidovre, Roskilde 
Tlf: 7026 9900
info@dask.nu