Skip to the content

Sikringsaftale mod skadedyr

Med en sikringsaftale er du professionelt dækket ind.

Vi tilbyder en lang række muligheder af sikringsaftaler, for at dække dig så godt som muligt. 

Sammen med dig finder vi en løsning, som kan hjælpe med til at forhindre skadedyrenes udbredelse.

Vi kan hjælpe dig, kontakt os på: 7026 9900 eller Kontakt 


En sikringsaftale er et løbende abonnement, hvor vi med mellemrum besøger adressen og foretager de nødvendige handlinger for at undgå skadedyr indenfor de valgte områder.
Aftalen indledes med en bygningsgennemgang, hvor vi gennemgår stedet og udfærdiger en analyse, som afdækker sårbarheder og risici.
Du modtager en rapport, som beskriver disse. Herved sikrer vi, at opgaven løses rigtigt første gang.
Samtidig medvirker den til, at skabe et overblik over det, der bør udbedres fra start, så risikoen for gentagne gener med f.eks. mus, rotter og mår bliver mindsket så meget som muligt.
Vi sørger for at Naturstyrelsens lovpligtige bygningsgennemgang bliver udført hvert 3. år i aftaleperioden.
De løbende besøg i aftaleperioden består bl.a. af eftersyn og opfyldning af alle sikringsstationerne.

Efter et hvert kontrolbesøg afleverer vi en rapport med vores observationer og udførte handlinger. Hvis der observeres nyopståede risikoområder, vil det blive noteret med løsningsforslag.

Få mere at vide om mulighederne for en sikringsaftale.
Kontakt Dask.nu - Dansk skadedyrskontrol ApS her: Kontakt 


Vi er godkendt af miljøstyrelsen til at kunne bekæmpe alle slags skadedyr.
Vi har bekæmpelses- autorisationer iht. gasning af muldvarpe/mosegrise,autorisationer til rottebekæmpelse samt sprøjteførerbevis. Dermed er vi sikre på at kunne levere de bedste behandlingsformer, samt at de kun udføres af veluddannet personale.
Dette giver størst tryghed for professionelt udført arbejde.


Dask har gennemgået og bestået div. Autorisationer afholdt af Miljø og Fødevareministeriet.

Argro G1 – S2 – R1

Alle oplyste priser er uden moms, miljøafgift og administrationsgebyr.
Med mindre andet står skrevet.
I nogle tilfælde kan et kørselsgebyr blive pålagt fakturaen.

DASK.nu ApS

Jyllands afdelinger:
Vejle, Århus 

Tlf: 7026 9900
info@dask.nu


Vi kører i hele Danmark!
Vi har medarbejdere klar ved telefonen og på mailen!


Sjællands afdelinger:
Hvidovre, Roskilde 
Tlf: 7026 9900
info@dask.nu